Brf Fållbänken 1

En investering i ett tryggt boende...

Löpande information om ombildningen:2014-08-17,
Styrelsen har sagt upp avtalet med ombildningskonsulten.
Hemsidan kommer att stängas inom kort.

2014-08-05,
Köpstämman är inställd.
Beslutsunderlag för att kunna hålla en köpstämman är ej klara.
Mer information kommer när hela styrelsen är samlad igen efter semestern.2014-08-05,
Köpstämman den 2 september är inställd, mera information kommer.


2014-06-13,
Inbjudan till informationsmöte, Brf Fållbänken1

Informationsmöte.
Datum: 25 juni 2014
Tid: kl. 19.00
Lokal: Gribby Gård skola. Ingång bredvid biblioteket.
Adress: Linbastuvägen 1, 187 65 Täby


BRF Fållbänken 1 vill bjuda in alla boende på följande adresser:
Gribbylunds torg 1-7, Gribbylunds torg 2-8, Gribbylundsvägen 24, Gribbylundsvägen 64-80, Linbastuvägen 2-8, Trefaldighetsvägen 2-28, Palmstruchs väg 80-84
till ett öppet informationsmöte där vi går igenom tekniska besiktningen av fastigheterna, färdiga ekonomiska planen, insatser och avgifter m.m.
Vi kommer även svara på alla frågor som de boende har.

Välkomna!
Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Fållbänken 1
Hemsida: 
www.fallbanken1.se
2014-05-21,
Åtgärder efter den tekniska besiktningen fortgår. Vi håller även på att försäkra oss om att alla garantier gällande installationer och drift kan övertas.


2014-05-07,
Poster från den tekniska besiktningen gås nu igenom. Efter det ska den ekonomiska planen färdigställas. Återkommer med datum för ett sista informationsmöte.


2014-04-14, Intresseanmälningar status 14 april:
I Brf Fållbänken1 har vi fått in 282st (71,5%) positiva av totalt 395st lgh (behöver 264st positiva).


2014-04-04,
Av 395st hyresgäster har 150 st intresseanmälningar kommit till styrelsen. De flesta är positiva till ombildning. Viktigt att alla lämnar in intresseanmälan
senast 11 april.


2014-03-24,
vi har fått en ny husvärd Lena Wikström på följande adresser Gribbylundsvägen 64-72 (42st Lgh), Gribbylundsvägen 74-80 (42st Lgh).


2014-03-24,
Denna vecka delas nya intresseanmälningar ut.
Eftersom ny information har erhållits på informationsmötet behöver vi veta att tillräckligt intresse finns bland oss hyresgäster för att gå vidare.
De som inte var på informationsmötet får information i brevlådan denna vecka.2014-03-21,
Styrelsen vill gärna att de boende snarast rapporterar om de observerat några fel eller brister i sina lägenheter. Det är svårt för oss att besiktiga alla lägenheter.
E-posta till:
styrelsen@fallbanken1.se


2014-03-20,
Informationsmötet gick bra, vi var 205st lgh representerade av totalt 395 lgh.
Vi hade även med en fastighetsmäklare på informationsmötet som kan svara på frågor kring marknadsvärde på lägenheterna.
Ni får gärna kontakta han om ni har några frågor kring detta
Rickard Berggren
Mobil nr: 0735- 09 19 29
e-post: rickard@livingmakleri.se
Hemsida: www.livingmakleri.se


2014-03-12,
vi har startat en smsgrupp för BRF Fållbänken1 där vi smsar viktig information till dom boende.
Vill ni vara med denna grupp så mejlar ni oscar@konia.se erat mobilnummer så lägger jag till er.


2014-03-06,
Inbjudan till informationsmöte, Brf Fållbänken1

Angående köp av lägenheter.
Datum: 19 mars 2014
Tid: kl. 19.00
Lokal: Gribby Gård skola. Ingång vid biblioteket.
Adress: Linbastuvägen 1, 187 65 Täby

BRF Fållbänken 1 vill bjuda in alla boende på följande adresser:
Gribbylunds torg 1-7, Gribbylunds torg 2-8, Gribbylundsvägen 24, Gribbylundsvägen 64-80, Linbastuvägen 2-8, Trefaldighetsvägen 2-28, Palmstruchs väg 80-84
till ett öppet informationsmöte där vi går igenom den preliminära ekonomiska planen, insatser, avgifter mm
Vi kommer även svara på alla frågor som de boende har.

Välkomna!
Med vänlig hälsning
Styrelsen BRF Fållbänken 1
Hemsida: www.fallbanken1.se


2014-02-10,
När vi fått det skriftliga köperbjudandet och godkänt det kommer följande att ske:

1. Informationsmöte med alla boende där vi går igenom hur ombildningen går till, presenterar en preliminär ekonomisk plan med insatser, avgifter mm.

2. Köpstämma där alla boende röstar om köp av fastigheten. 2/3 måste
rösta ja för att vi ska kunna köpa fastigheten. Kan man ej komma på
denna viktiga köpstämma så kan man lämna en fullmakt till styrelsen.

3. Tillträde. Brf fållbänken1 blir ägare till fastigheten. Boende
som vill köpa blir ägare till sina lägenheter. Boende som ej köper blir
hyresgäster i bostadsrättsföreningen fållbänken1.

2014-01-27
Förhandling gällande pris och villkor är nu i slutskedet.
Vi är överens och inom kort ska vi erhålla ett skriftligt köperbjudande på fastigheterna.
Efter det hålls ett styrelsemöte där fördelningen mellan insatser och avgifter fastställs.


2013-12-20
Framsteg har gjorts i förhandlingar.
Mer info än så kan vi inte lägga ut än.


2013-11-12
Många frågor har inkommit om försäljning, prissättning m.m. När förhandlingen angående prissättning och villkor är klar kommer vi lägga ut mer info.

2013-10-17
Förhandling om prissättningen och villkor fortgår. Så fort vi har någon information lägger vi ut den.


2013-08-20
Prissättningen på fastigheterna är ännu inte klar. Arbete med
preliminär ekonomisk plan fortgår.


2013-05-30,
Intresset för ombildning är stort. Styrelsen har fått in tillräckligt med positiva intresseanmälningar.
Nästa steg blir att värdera och få fram ett pris på fastigheterna. Styrelsen kommer att lämna fortlöpande information hur vi går vidare i ombildningsprocessen.
Mer info om ombildningsproceduren finns att läsa på
www.konia.se.
Inga beslut tas före alla uppgifter finns. Beslutet om ombildning tas av de boende på en stämma.


2013-05-21, Intresseanmälningar status:
I Fållbänken har vi fått in 239st positiva (behöver 236st positiva).
I Karmstolen har det kommit in 30st positiva (behöver 28st positiva).

2013-05-17, Intresseanmälningar status:
I Fållbänken har vi fått in 235st positiva (behöver 236st positiva).
I Karmstolen har det kommit in 30st positiva (behöver 28st positiva).

2013-05-01, Intresseanmälningar status:
I Fållbänken har vi fått in 220st positiva (behöver 236st positiva).
I Karmstolen har det kommit in 29st positiva (behöver 28st positiva).

2013-04-19, Intresseanmälningar status:
I Fållbänken har vi fått in 204st positiva (behöver 236st positiva).
I Karmstolen har det kommit in 29st positiva (behöver 28st positiva).

2013-04-11, Intresseanmälningar status:
I Fållbänken har vi fått in 198st positiva (behöver 236st positiva).
I Karmstolen har det kommit in 28st positiva (behöver 28st positiva).

2013-03-21, Intresseanmälningar status:
vi har nu gått igenom inlämnade intresseanmälningar och tagit bort dubletter och obehörigt inlämnade intresseanmälningar.
I Fållbänken har vi fått in 192st positiva (behöver 236st positiva).
I Karmstolen har det kommit in 27st positiva (behöver 28st positiva).

2013-02-20, Intresseanmälningar status:
I Fållbänken1 har det har kommit 235st intresseanmälningar varav 224st positiva.
Enligt prel. beräkningar behövs det 236st positiva för att erhålla ett köperbjudande.
I Karmstolen har det har kommit 20st intresseanmälningar varav 18st positiva.
Enligt prel. beräkningar behövs det 28st positiva för att erhålla ett köperbjudande.

2013-02-20 vi har fått en ny husvärd för Linbastuvägen 2-8,
Ann-Sofie Ljungwald

2013-02-09, Intresseanmälningar status:
I Fållbänken1 har det har kommit 234st intresseanmälningar varav 223st positiva.
Enligt prel. beräkningar behövs det 236st positiva för att erhålla ett köperbjudande.
I Karmstolen har det har kommit 19st intresseanmälningar varav 18st positiva.
Enligt prel. beräkningar behövs det 28st positiva för att erhålla ett köperbjudande.

2013-01-16 Styrelsen i BRF Fållbänken1 har beslutat att även fastigheten
Karmstolen (Parmstruchs väg 80-84) ska ingå i BRF Fållbänken1.
Intresseanmälningar kommer att delas ut i Karmstolen i slutet av v.3.

2012-10-26, enligt preliminära beräkningar behövs 242st positiva intresseanmälningar.

2012-10-25, idag har vi fått in 205st intresseanmälningar, var av 194st positiva till ombildningen och 11st är emot.

2012-10-08, vi har fått en ny husvärd för Trefaldighetsväg 2-10,
Gelayol Kokabidanesh.

2012-10-04, delat ut intresseanmälningar plus information till alla boende.

2012-09-23, styrelsen har satt upp information angående ombildning i portarna.

2012-09-23, nu kan man lämna intresseanmälan via ett webbformulär på vår hemsida.

2012-09-18, våra konsulter har registrerat vår hemsida www.fallbanken1.se så vi kan få ut informationen lättare till våra grannar. De kommer även att sköta hemsidan under hela ombildningen.

2012-09-17, möte mellan vår styrelse och våra konsulter www.konia.se, beslutade hur vi går vidare i ombildningen.

2012-08-30, bostadsrättsföreningen Fållbänken 1 registrerades.
© webmaster www.konia.se kontakta Brf Fållbänken 1